22. výroční světový kongres Společnosti pro vědy a umění Společnost pro vědy a umění Univerzita Palackého v Olomouci

Úvodní stránka
Slovo děkana
Program SVU
SVU Info denní zpravodaj
Přehled ubytování
Oslovená pracoviště
Mars Moravicus

 

Stáhněte si přihlášku k účasti:
RTF, PDF

Czechoslovak Society of Arts and Sciences (Československá společnost pro vědy a umění)
a Univerzita Palackého v Olomouci
ve spolupráci s Olomouckým krajem a Statutárním městem Olomouc,
za garance Centra pro československá exilová studia Filozofické fakulty UP

pořádají

pod záštitou prezidenta České republiky

22. výroční světový kongres Československé společnosti pro vědy a umění

na téma

Moravia from World Perspective
Morava viděna z vnějšku

(26. června) 28. června - 3. července (4. července) 2004
Univerzita Palackého, Olomouc

Organizační výbor

Předsedkyně:
prof. PhDr. MUDr. Jana Mačáková, CSc., rektorka Univerzity Palackého
Místopředseda:
doc. PhDr. Ivo Barteček, CSc., děkan Filozofické fakulty UP
Miloslav Rechcigl, Jr., SVU USA
Tajemník:
PhDr. Karel Konečný, CSc., Filozofická fakulta UP
Členové organizačního výboru (abecední řazení):
Ing. Miroslav Axman, Filozofická fakulta UP
PhDr. Tomáš Hrbek, Rektorát UP
Jana Kopečná, sekretariát Filozofické fakulty UP
Jana Koulová, Umělecké centrum UP
PaedDr. David Kraft, Communicatio Humana, C. H. Expo, Praha
doc. PhDr. Lubomír Machala, CSc., Katedra bohemistiky Filozofické fakulty UP
Mgr. Alexander Mencl, Katedra žurnalistiky Filozofické fakulty UP
Mgr. Tomáš Motlíček, Centrum pro československá exilová studia FF UP
PhDr. PaedDr. Jan Novotný, Ph.D., Filozofická fakulta UP
Ing. František Pěruška, tajemník Filozofické fakulty UP
Ing. Jaroslav Pour, Konferenční servis Informačního centra UP
Mgr. Michal Sýkora, Ph.D. Katedra teorie a dějin dramatických umění FF UP
Mgr. Jiří Šmeral, Katedra historie Filozofické fakulty UP
prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc., Katedra historie a Centrum pro československá exilová studia Filozofické fakulty UP
Ludmila Vašková, Konferenční servis Informačního centra UP
prof. PhDr. Jan Vičar, CSc., Katedra muzikologie Filozofické fakulty UP

 

Téma kongresu Morava viděna z vnějšku/Moravia from World Perspective bylo stanoveno po konzultaci a na přání Československé společnosti pro vědy a umění (SVU). Vychází z minulých konferenčních zkušeností SVU a svůj zájem soustřeďuje na úžeji vymezený region Moravy. Jednotlivé konferenční bloky a vstupy reflektují místo a roli Moravy jako nezastupitelného celku při osvětlování hospodářských, politických či kulturních dějin českých zemí, a to s ohledem na vnější provázanost a vnější pohledy na moravský prostor. Zvolené přístupy reflektují na jedné straně význam osobností vycházejících z Moravy či působících na Moravě, přes roli Moravy jako tranzitního prostoru mezi evropským jihem a severem a evropským východem a západem až po zkušenosti, které jsou v minulosti i současnosti výrazně identifikovatelné s Moravou. Interdisciplinární přístup umožňuje věnovat se specializovaným i shrnujícím pohledům. Jednotícím prvkem konferenčního setkání zůstává role a postavení Moravy viděné z vnějšku.

 

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ KONGRESU (v době konání kongresu)

Kancelář Konferenčního servisu Univerzity Palackého, Konvikt - Umělecké centrum Univerzity Palackého, Univerzitní 3, Olomouc
vaskova@rupnw.upol.cz